Etiket:diskalkuli

matematik-kurs-23
Diskalkuli

Diskalkuli Hakkında Kapsamlı Rehber

I. Giriş A. Diskalkulinin Tanımı ve Genel Bakış B. Araştırmanın Amacı ve Kapsamı II. Diskalkulinin Nedenleri ve Belirtileri A. Nedenleri B. Belirtileri III. Diskalkuli Tanı Yöntemleri A. Erken Tanı ve Önemi B. Tanı için Kullanılan Testler ve Değerlendirme Araçları IV. Eğitim ve …