Kategori:Diskalkuli

Leonardo_Diffusion_XL_why_do_we_learn_math_1
Diskalkuli

Diskalkuli nedir?

Diskalkuliye sahip kişilerin dünya nüfusunun yüzde beşi olduğu tahmin edilmektedir. Disleksi kadar iyi tanınmasa da en az onun kadar önemli olduğunu kabul etmek gerekiyor. Peki diskalkuli nedir? Kimlerde görülür? Belirtileri nelerdir? Gelin biraz bu konulardan bahsedelim. Matematik öğrenme zorluğu olarak ta adlandırılan …

matematik-kurs-23
Diskalkuli

Diskalkuli Hakkında Kapsamlı Rehber

I. Giriş A. Diskalkulinin Tanımı ve Genel Bakış B. Araştırmanın Amacı ve Kapsamı II. Diskalkulinin Nedenleri ve Belirtileri A. Nedenleri B. Belirtileri III. Diskalkuli Tanı Yöntemleri A. Erken Tanı ve Önemi B. Tanı için Kullanılan Testler ve Değerlendirme Araçları IV. Eğitim ve …